اخبار گمرکی و بازرگانی

یک شنبه 21 خرداد 1402 نویسنده : مدیریت سایت
206 0 0
نامه شماره ۴۲۳۰۵ تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱

تصویب نامه هیئت وزیران برای تعیین تکلیف کالاهای قاچاق/ صدور مجوز فروش آنی کالاهای سریع الفساد + جزئیات ویژه

دستورالعمل نحوه تحویل و تحول، نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای موضوع مواد 25، 25 مکرر، 26 و بند الف ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دام

شنبه 20 خرداد 1402 نویسنده : مدیریت سایت
227 0 0
نامه شماره ۴۵۰۵۵ تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰

آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ویژه

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ هیات وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات» طی نامه شماره ۴۵۰۵۵ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

شنبه 20 خرداد 1402 نویسنده : مدیریت سایت
239 0 0
نامه شماره ۴۵۰۸۲ تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰

مصوبه هیات وزیران درباره کالاهای اساسی، دارویی و شیرخشک ویژه

تصویب نامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ هیات وزیران درخصوص «الحاق دو ردیف تعرفه به جدول پیوست تصویب نامه موضوع تعیین فهرست کالاهای اساسی، اقلام دارویی و شیر خشک مخصوص اطفال»

چهار شنبه 10 خرداد 1402 نویسنده : مدیریت سایت
263 0 0
نامه شماره ۴۲۰۰۹ تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ویژه

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ هیات وزیران درخصوص «ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور» طی نامه شماره ۴۲۰۰۹ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.